Дели мужийн засгийн газрын сургуулиудад гэрт ашиглах хүчилтөрөгчийн баллон

Үйлдвэрлэлийн орчин

Хамтын ажиллагааны түнш

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ- Дели мужийн засгийн газрын сургуулиудад гэрт ашиглах хүчилтөрөгчийн баллон ,Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Ч.ХҮРЭЛБААТАРwww.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт2.Засгийн газрын гишүүн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ дараахь баталгаагаар хангагдана: 1/уналга, холбооны хэрэгслээр хангагдана; 2/цалин, зайлшгүй шаардлагатай бусад хангамж авах буюу эдэлнэ; /Энэ заалтад 2017 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар хасалт хийсэн/.www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

Газрын төлбөрийг түүний суурь үнэлгээнээс энэ хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан үзүүлэлтээр дараахь хязгаарт багтаан хувь, хэмжээгээр тогтооно: 1/ нэг хонин толгойд ногдуулах бэлчээрийн газрын төлбөрийн хязгаар О,О1-О,О3 хувь; 2/ эзэмшиж, ашиглаж байгаа нэг га тариалан ...

cabinet.gov.mn – Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг Эрхлэх ...

Засгийн газрын тогтоолын шийдвэрийн биелэлт

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг англи хэл дээр мэдээлэл ашиглах, цахим эмнэлгийн орчинд ажиллах чадавхетай болгох сургалтыг зохион байгуулах;

ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ШҮҮХИЙН ПРАКТИКТ НЭГ …

Хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1-д зааснаар газар эзэмшиж, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хүчин төгөлдөр байх хугацаа дуусахаас 30-аас доошгүй хоногийн өмнө эзэмшигч нь хугацаа сунгуулах тухай хүсэлтээ шаардагдах баримт бичгийн хамт тухайн шатны Засаг даргад гаргасан бол ...